Oprogramowanie firmy McAfee — Pomoc

Przywracanie elementów poddanych kwarantannie

Kwarantanna firmy McAfee polega na zaszyfrowaniu, a następnie odizolowaniu plików, programów lub plików cookie w oddzielnym folderze, dzięki czemu nie zagrażają one już komputerowi.

Jeśli element został błędnie poddany kwarantannie lub element na liście nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa, można usunąć go z kwarantanny.

Zadanie
1 Otwórz stronę Elementy zaufane oraz poddane kwarantannie.
2 Kliknij przycisk Elementy poddane kwarantannie lub Potencjalnie niepożądane programy poddane kwarantannie, aby wyświetlić listę zagrożeń poddanych kwarantannie.
3 Wybierz z listy element, który chcesz usunąć z kwarantanny, a następnie kliknij przycisk Przywróć.
Dokładnie rozważ usunięcie elementów z kwarantanny. Te elementy stanowią zagrożenie, które może spowodować szkody w systemie.